fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN FANTASIEBEESTJES

Fantasiebeestjes ( hieronder als “wij” genoemd) valt onder de bedrijfsnaam INGRID VAN DER KROL, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08098147.
Gevestigd op het adres Soerenseweg 90a | 7314 JH | Apeldoorn | Nederland  | telefoon 06 23077240 | info@fantasiebeestjes.nl.

De leverings- en betalingscondities zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten. Wanneer u een bestelling plaatst, geeft u aan akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van INGRID VAN DER KROL.
Op alle overeenkomsten gesloten met INGRID VAN DER KROL is het Nederlands Recht van toepassing.

De producten

 • De omschrijvingen zijn zo nauwkeurig mogelijk en de afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave. Ze zijn echter een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor de door ons verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten in de website, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten. De aansprakelijkheid van ons is beperkt tot het bedrag van de terzake verzonden factuur.
 • Na bestelling ontvangt u per omgaande een bevestiging met daarin een overzicht van de bestelde artikelen en het totaalbedrag, de betaling dient vooraf plaats te vinden.

Prijzen

De prijzen die op onze webshop staan vermeld, zijn in euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten. De verzendkosten van het product, worden zichtbaar voordat u tot betaling overgaat.

Bedenktijd

 • U heeft 14 dagen wettelijke bedenktijd, gerekend vanaf de datum van ontvangst van uw product en mag de koop in deze termijn zonder opgaaf van redenen ongedaan maken (herroepingsrecht).
 • U dient de retourzending schriftelijk aan ons kenbaar te maken en ontvangt daarna een bevestiging. U kunt hiervoor gebruikmaken van het te downloaden formulier herroepingsrecht of laat het ons per post of e-mail weten.
 • Uitsluiting van het herroepingsrecht geldt voor artikelen die speciaal voor u zijn gemaakt of voor u zijn aangepast (zoals een T-shirt met speciale opdruk, persoonlijke geboortekaartjes of mok met een persoonlijk beestje of naam erop). In deze gevallen kunt u geen aanspraak maken op retour.

Terugzending product

 • Terugzending dient te geschieden binnen 14 dagen nadat de koop ongedaan is gemaakt. Producten dienen onbeschadigd te zijn en voorzien van de originele verpakking.
  Het retouradres is: Fantasiebeestjes – Soerenseweg 90a – 7314 JH Apeldoorn – Nederland
  De kosten voor retourzending zijn voor uw rekening.
 • Binnen 14 dagen nadat wij het teruggezonden product in goede orde hebben ontvangen, krijgt u van ons een creditfactuur en wordt het door u betaalde bedrag op uw rekeningnummer teruggestort. Dit is het bedrag dat u destijds betaald heeft voor het product inclusief de bezorgkosten. Indien u een of meerdere artikelen uit de bestelling houdt, ontvangt u alleen de kosten van het restant van de bestelling en niet de verzendkosten.

Klachten

 • Ondanks onze hoge kwaliteitseisen en zorgvuldigheid kan het zijn dat er iets misgaat. Wij nemen klachten altijd serieus en zoeken in alle redelijkheid naar een passende oplossing.
 • Bij klachten over een gebrek of defect bij een van onze artikelen die u ontdekt bij ontvangst, verzoeken wij dit binnen 48 uur na levering (telefonisch of schriftelijk) te melden.
 • Klachten over de levering dienen in eerste instantie telefonisch aan ons gemeld te worden. Wij zullen dan met de desbetreffende bezorger contact opnemen.
 • Overige klachten over het product dienen schriftelijk per post of email aan ons gemeld te worden. Deze worden doorgaans binnen 14 dagen door ons afgehandeld.
 • Voor internationale geschillen kunt u terecht bij http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Leveringstermijn

 • De aangegeven leveringstermijn is indicatief en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend. Mocht door onvoorziene omstandigheden het artikel niet binnen de aangegeven leveringsperiode leverbaar zijn, dan zullen wij u daarvan op de hoogte brengen. Indien levering niet meer mogelijk blijkt te zijn, dan zullen wij indien mogelijk een vervangend product voorstellen.
 • Heeft u het artikel 30 dagen na bestelling nog niet ontvangen, dan heeft u het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en wordt het bedrag binnen 14 dagen na ontbinding zonder extra kosten terugbetaald.

Garantie

U heeft de wettelijk bepaalde garantie, ervan uitgaande dat het ene product langer meegaat dan het andere en uitgaande van normaal gebruik.

Privacy

Onze webshop is voorzien van een SSL-Certificaat. Dat betekent dat we aan alle wettelijke eisen voldoen met betrekking tot de beveiliging van uw persoons- en betaalgegevens.
Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit aan derden. Indien wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken, zullen wij altijd vooraf toestemming aan u vragen.

2020

Download hier de Algemene Voorwaarden om af te drukken.

Scroll Down
Bottom Reached